خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

ردیفعناویننام و نام خانوادگی همکارانتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
1دفتر ریاستخانم معین خانلو11444830090 4482472544830090
2رئیس حراستآقای شیرزاد13744830022 
3انتظامات برادرانآقایان حسین زاده ، اسدزاده ، شیخی ، تپه رشی 15544824722 
4انتظامات خواهرانخانمها صالحی ، اسلامی156  
6معاونت اداری و پشتیبانی14644837006 
7امورمالی خانم ها عبداللهی ،بابائی224-127-110  
8صندوق رفاه دانشجوییخانم هراتی16244824723 
9امور اداریآقای مصطفی زاده 115-12344845351 
10دبیرخانهخانم اکبری2584482472444824724
11امورعمومی و کارپردازیآقای نیک روش14344842624 
12انبارآقای اصلانی102  
13مجموعه استخرخانم علوی15144804026 
14تاسیساتآقای بختیاری 230-150  
15معاونت آموزشی و پژوهشیخانم دکتر گودرزی146 44837006  
16مدیر آموزشخانم نصیری 21744830023 
18امتحاناتخانم جعفری – خانم آزادی  135  
19امورکلاسهاخانم شهبازی11244845450 
21گروه معماری و گرافیکخانم سیده زهره حسینی106  
22گروه حسابداری و الکترونیک خانم پوزش140  
23گروه تربیت بدنی خانم ایلکا142  
24مدیر پژوهشخانم آزادمقام11844838375 
25کارشناس پژوهش118  
26کتابخانه خانم گودرزی 11944845350 
28مسئول سیدا و وب سایت آموزشکدهخانم عبدلی226  
29بایگانی آموزشخانم فلاح161  
30معاونت دانشجویی و فرهنگی خانم دکتر گودرزی 146  44837006  
31امور فارغ التحصیلان و دانشجوییخانم دکترعموزاد124-12144809897 
32امور فرهنگیخانم نوروزیان12544838345 
34بایگانی فارغ التحصیلان 145  
35اپراتور  44824715-17 
 36کارشناس گروه کامپیوتر خانم رضامند

آدرس دانشکده : جنت آباد شمالی – بالاتر از ایرانپارس – بلوار انصارالمهدی – دانشکده سما تهران