خانه / امور آموزشی / آخرین فرصت انتخاب واحد

آخرین فرصت انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان گرامی آخرین مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان از طریق سامانه دانشجویی، روز سه شنبه مورخ 98/11/08 از ساعت 9 الی 23 می باشد.

مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد