آخرین رویدادها
مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

اطلاعات بیشتر...
کتابخانه سماتهران

کتابخانه سماتهران

اطلاعات بیشتر...

تقویم آموزشی

زمانبندی انتخاب واحد 1-99-98

یکشنبه   98/06/10  9:00 الی 24:00  ورودی 95 و ماقبل


 دوشنبه   98/06/11  9:00 الی 12:00  ورودی مهر96

دوشنبه   98/06/11  12:01 الی 15:00  ورودی بهمن96

دوشنبه   98/06/11  15:01 الی 24:00  ورودی 96


 سهشنبه   98/06/12  9:00 الی 12:00  ورودی مهر97

سهشنبه   98/06/12  12:01 الی 15:00  ورودی بهمن97

سهشنبه   98/06/12  15:01 الی 24:00  ورودی 97


 چهارشنبه   98/06/13  9:00 الی 24:00  متاخرین 


 چهارشنبه   98/06/13   انتقالی و مهمان

زمانبندی حذف و اضافه
زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید
زمانبندی شروع و پایان کلاس ها
زمانبندی امتحانات
اطلاعیه های امورکلاسها
Image

وب سایت های مرتبط

سازمان مدارس آزاد اسلامی
Image
Image
Image
Image
Image

آخرین رویدادهای امورکلاس ها

قابل توجه دانشجویان استادثقفی
چهارشنبه, 08 خرداد 1398
قابل توجه دانشجویان استادجعفرزاده
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان استادتوکلی
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

Search